Sake - Ett yrke

Toji

Bryggmästaren på ett sakebryggeri, en kura, kallas toji. Det är toji som bestämmer hur karaktären hos en sake skall vara. Det är en lång skola och mycket erfarenhet som ligger till grund för hur en sake är i sin karaktär. Det finns skolor och utbildningar precis som för en önolg. Många toji arbetar som risbönder under odlingssäsongen för att efter avslutad skörd brygga sake på en kura.Kurabito


Alla som deltar i arbetet på en kura, under ledning av bryggmästaren, toji, kallas kurabito. Förr i tiden bodde kurabito på bryggeriet under hela bryggperioden.

Hierarkin var orubblig enligt feodal modell med toji i toppen och de yngsta kurabito längst ner på rangskalan. Dessa var bland annat tvungna att stiga upp klockan två om morgnarna för att laga frukost åt de övriga. Traditionell sakebryggning med hantverksmässiga metoder innebär i praktiken åtskilliga långa nattpass eftersom många arbetsmoment löper över flera dagar.
I dag har de flesta, även de minsta, bryggerierna automatiserat stora delar av bryggprocessen. Kurabito och toji har i princip normala arbetstider.


Powered by fakta